ENGINYER/A INDUSTRIAL OPECF04

CODIS PLACES CONVOCADES
1.1.11/1.1.14/1.1.15

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A1, escala d’Administració Especial, sotsescala Tècnica, Tècnic/a Superior, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius 

AVÍS  Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 2 al 15 de maig de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (18.07.2023)