ENGINYER/A INDUSTRIAL OPECOF23

CODIS PLACES CONVOCADES
1.1.13

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, tècnic/a superior, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, Organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

Decreto admitidos/excluidos definitivos 

  • DATA I LLOC DE LA PROVA: 6 de juny de 2023, a les 9:00h, a la Cúpula de l’Edifici Can Mercader (Can Mercader Ctra. de l’Hospitalet s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits fins després de la realització de la prova.

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (18.07.2023)