GESTIÓ PÚBLICA OPECF08

Codis places convocades: 1.2.11 / 1.2.12

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic.

 

Grup de classificació: A, subgrup A2, escala d’Administració Especial, sotsescala Tècnica, Tècnic/a Mig, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques.

 

Procediment de selecció: Concurs de mèrits

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria OPECF08 Gestió Pública (29.09.2023)

Termini de presentació de la documentació acreditativa de mèrits: Del 3 al 17 d’octubre de 2023  (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

 

 

Només per aquelles persones que no han acreditat el català (relacionades al decret):

Modificació data constitució del Tribunal i de la prova de català (27.10.2023)

Data de la prova de català: 31 d’octubre de 2023 a les 12:00 h. al Centre de Normalització Lingüística (C/ dels Almogàvers s/n Edifici Roger de Llúria - 08940 Cornellà de Llobregat)