GESTIÓ PÚBLICA OPECOF25

CODIS PLACES CONVOCADES: 1.2.8/ 1.2.9/ 1.2.13

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, tècnic/a mig, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria (29/09/2023)

  • Data de la prova de català (només per a aquelles persones que no han acreditat el català, relacionades al decret): 7/11/2023 a les 12:00 h. Lloc: Centre de Normalització Lingüística (C/ dels Almogàvers s/n Edifici Roger de Llúria - 08940 Cornellà de Llobregat).

Data i lloc de la prova d’oposició: 8/11/2023 a les 09:00 h. Lloc: Cúpula de l’Edifici de Can Mercader (Ctra. de l’Hospitalet, s/n – 08940 Cornellà de Llobregat).

 

Resultats de les proves (21/11/2023)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: del 24/11/2023 al 11/12/2023  (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

 

Modificació de la data de valoració del concurs de mèrits