LOGOPÈDIA OPECOL04

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.58

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A2, del Grup Professional Tècnic/a Mig, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

Decret definitiu d'admesos/exclosos

DATA I LLOC DE LA PROVA: 2 de maig de 2023, a les 9.30h, al Centre Cultural Joan N. García-Nieto (carrer Mossèn Andreu 13)

Data i lloc prova de català: (Només per a aquelles persones que no han acreditat el nivell de català relacionat en el decret)

2 de maig de 2023, a les 13h, al Centre de Normalització Lingüística (carrer dels Almogàvers s/n. Edifici Roger de Llúria)

Resultats de les proves (11 de maig de 2023)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 15 al 26 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

AVÍS: La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

ANUNCI RESULTATS DEFINITIUS (08/06/2023)