MEDIADOR/A CIUTADANES OPECL07

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.2.49/ 2.2.50

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2,  de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria (21.07.2023)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: del 30/8/2023 al 13/09/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

  • Data de la prova de català (només per a aquelles persones que no han acreditat el català, relacionades al decret)21/09/2023 a les 12:00 h. Lloc: Centre de Normalització Lingüística (C/ dels Almogàvers s/n Edifici Roger de Llúria - 08940 Cornellà de Llobregat).

 

Modificació del tribunal (21.09.2023)

Anunci dels resultats finals (27.11.2023)