MESTRE OPECL10

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.2.67/ 2.2.68/ 2.2.69/ 2.2.70/ 2.2.71

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits. 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

AVÍS IMPORTANT (12/1/2024)

La realització de la convocatòria s'ajorna i en breu es tornarà a publicar la nova data.