OFICIAL 1a CONDUCTOR OPECL31

CODIS PLACES CONVOCADES
2.4.63/ 2.4.69

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Personal d’Oficis, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria OPECL31 Oficial 1a. Conductor

AVÍS: Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 26 de juny al 7 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 Anunci resultats finals (08/09/2023)