OFICIAL 1a. JARDINER OPECOL17

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.4.58

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Personal d’Oficis, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret definitiu admesos/exclosos de la convocatòria (10/10/2023)

DATA I LLOC DE LA PROVA: 10 de novembre de 2023 a les 12:30 h. al departament d’Espai Públic (C/ Energia, 97, 08940 - Cornellà de Llobregat).

 

Resultats de les proves (21/11/2023)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: del 24 de novembre a l’11 de desembre de 2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.