OFICIAL 1a. PINTOR OPECL32

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.4.55/ 2.4.65/ 2.4.67

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Personal d’Oficis, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria (03.10.2023)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: del 5/10/2023 al 19/102023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

 

Modificació del tribunal (17.10.2023)

Anunci dels resultats finals (27.11.2023)