OFICIAL 2a. PALETA OPECL34

CODIS PLACES CONVOCADES
2.4.74/ 2.4.75

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Personal d’Oficis, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius

Correcció errada Decret

AVÍS  Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 14 al 27 de juny de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

Anunci resultats finals de la convocatòria (27.07.2023)