PROFESSOR/A MÚSICA OPECL12

CODIS PLACES CONVOCADES (DEDICACIÓ 1300 HORES)
2.2.83

CODIS PLACES CONVOCADES (DEDICACIÓ 900 HORES)
2.2.84/ 2.2.86

CODIS PLACES CONVOCADES (DEDICACIÓ 450 HORES)
2.2.81/ 2.2.82/ 2.2.89

CODIS PLACES CONVOCADES (DEDICACIÓ 255 HORES)
2.2.90/ 2.2.91

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2,  de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

AVÍS: LA REALITZACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA S’AJORNA I EN BREU ES TORNARÀ A PUBLICAR LA NOVA DATA.