PSICÒLEG/A OPECOL01

CODIS PLACES CONVOCADES
2.1.10/ 2.1.11

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A1, del Grup Professional Tècnic/a Superior, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.


PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

Decret admesos/exclosos definitius

  •  DATA I LLOC DE LA PROVA: 9 d'octubre de 2023, a les 10:30h, a la Cúpula de l'Edifici de Can Mercader (Can Mercader Ctra. de l'Hospitalet s/n)

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits fins després de la realització de la prova.

RESULTATS DE LES PROVES(17.10.2023)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 18 al 31 d’octubre de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.