SALUT PÚBLICA OPECF15

CODIS PLACES CONVOCADES
1.1.60/ 1.1.61

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A1, escala d’Administració Especial, sotsescala Comeses Especials, Tècnic/a Superior, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (18.07.2023)