SUBALTERN/A OPECF03

CODIS PLACES CONVOCADES
1.5.6/1.5.8/1.5.10/1.5.13/1.5.14/1.5.19/1.5.21/1.5.24/1.5.25/1.5.28/1.5.32/1.5.36/1.5.42

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: AP, escala d’Administració General, sotsescala Subaltern/a de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 23 de febrer al 7 de març de 2024  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

!Només per aquelles persones que no han acreditat el català (relacionades al decret). 

  • Data de la prova de català: 20 de març de 2024 a les 09.00 h. al Castell de Cornellà (C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, s/n - 08940 Cornellà de Llobregat)

Rectificació admesos definitius