TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ OPECL37

CODIS PLACES CONVOCADES
4.2.1/ 4.2.2

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2,  de la plantilla de personal laboral de l’Institut Municipal de Radiodifusió de l’Ajuntament de Cornellà.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius

AVÍS Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 17 al 28 d’abril de 2023  (ambdós inclosos)

 La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (20.06.2023)