TREBALL OPECOL03

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.54

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

Decret admesos/exclosos definitius

  •  DATA I LLOC DE LA PROVA: 14 de juny de 2023, a les 9:30h, al Centre Cultural Joan N. García-Nieto (C/ Mossèn Andreu, 13 – 08940 Cornellà de Llobregat)

! Resultats de les proves (04.07.2023)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 5 al 18 de juliol de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

ANUNCI RESULTATS FINALS (24.07.2023)