TREBALL SOCIAL OPECF10

CODIS PLACES CONVOCADES
1.2.35/1.2.36

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A2, escala d’Administració Especial, sotsescala Tècnica, Tècnic/a Mig, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria OPECF10 Treball Social

 

AVÍS: Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 5 al 20 d'abril de 2023 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

Anunci resultats finals de la convocatòria (30.06.2023)

 

 

Arxius Adjunts