TREBALL SOCIAL OPECL04

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.3/ 2.2.7/ 2.2.8/ 2.2.9/ 2.2.10/ 2.2.11/ 2.2.12/ 2.2.13/ 2.2.14/ 2.2.15/ 2.2.16/ 2.2.17/ 2.2.18/ 2.2.19/ 2.2.20

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig de la plantilla, subgrup A2, de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS: Del 5 al 20 d'abril de 2023 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

Data i lloc prova de català: 4 de maig de 2023, a les 12h, al Centre de Normalització Lingüística (carrer dels Almogàvers s/n. Edifici Roger de Llúria) (Només per a aquelles persones que no han acreditat el nivell de català relacionat en el decret)

Anunci resultats finals de la convocatòria (30.06.2023)