TREBALLADOR/A FAMILIAR OPECL21

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.4.7/ 2.4.8/ 2.4.9

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Auxiliar, subgrup C2,  de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i formulari de sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria (21/11/2023)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS: Del 22/11/2023 al 5/12/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

 

Modificació del tribunal (28/11/2023)

Anunci dels resultats finals (21/12/2023)