Habitatge

En aquest espai podeu consultar els diferents recursos que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat posa a disposició de la ciutadania en matèria d'habitatge.

 

Oficina Local d'Habitatge

Oficina Local d'Habitatge

L'Oficina Local d’Habitatge (OLH), entre d'altres, gestiona l'accés al Registre de sol·licitants d'habitatge, tramita les sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació i al lloguer, assessora a persones en risc de perdre el seu habitatge, gestiona la cessió de pisos buits o habitacions en règim de lloguer, informa sobre requisits d'accés a la borsa de lloguer social, impulsa accions específiques en matèria d'habitatge del Pla Director Comunitari de Sant Ildefons...

Col·laboren en la gestió de l'OLH l'Ajuntament de Cornellà, l'empresa municipal Procornellà, i el Consorci Metropolità de l'Habitatge.

 

Web de l'Oficina Local d'Habitatge 

 


 

Promoció PISA/Impsol

Política social d'habitatge a Cornellà de Llobregat

Diagnosi de la situació actual i línies mestres d'actuació a seguir per configurar l'oferta d'habitatge social i protegit en els propers anys, segons les oportunitats i els condicionants que plantegen tant la legislació com el planejament urbanístic vigents, d’acord amb la realitat de creixement territorial de Cornellà de Llobregat, i amb la garantia dels principis de sostenibilitat ambiental i social.

 

Més informació

 

 


Vritual sector Destraleta

 

Procornellà

Procornellà és una empresa municipal que s’ocupa del desenvolupament econòmic, social i urbà de la ciutat de Cornellà. La seva activitat a l’àrea urbana ha contribuït a la projecció estratègica de la ciutat, transformant-la en una ciutat moderna, funcional i compromesa amb les necessitats de la ciutadania. L'antiga Emducsa, ara integrada a Procornellà, ha estat part activa de tota aquesta transformació i racionalització de l'estructura urbana actual, i també ha estat responsable de la gran majoria de promocions públiques d'habitatge a la ciutat durant les darreres dècades.

 

Web de Procornellà

 


Habitatges en construcció

 

L'impuls de polítiques per facilitar l'accés a un habitatge digne i assequible a la nostra ciutadania sempre ha estat entre les línies prioritàries de treball de l'Ajuntament de Cornellà, tot i que cal recordar que qui té la competència exclusiva en matèria d'habitatge és la Generalitat de Catalunya, segons l'article 137 de l'Estatut.

De tota manera, gràcies a l'acció i implicació municipal, Cornellà ha disposat d'un planejament urbanístic encaminat a facilitar que la ciutadania de Cornellà pugui accedir a habitatges assequibles a la seva mateixa ciutat, a la construcció de promocions d'habitatge públic impulsades essencialment a través de l'empresa municipal Procornellà (anteriorment, Emducsa).

I també, d'acord amb l'evolució de la realitat i la legislació en aquest àmbit, s'impulsa la creació d'una borsa d'habitatges de lloguer, així com l'accés als ajuts al lloguer i a la rehabilitació, que actualment gestiona l'Oficina Local d'Habitatge.