Gestió del medi

19981000_Laboratori Municipal-02.jpgPrevenció i control de la legionel·losi

En col·laboració amb el departament de Salut de la Generalitat, garantim el compliment de la normativa en torres de refrigeració, condensadors evaporatius i aigua calenta sanitària.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Cens actualitzat de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

iconfinder-tick_green_1398912.png Revisar els certificats de revisió de les instal·lacions d’alt risc per legionel·la.

iconfinder-tick_green_1398912.png Inspeccions conjuntes amb l’ASPCAT de la Generalitat de les instal·lacions d’alt risc.

iconfinder-tick_green_1398912.png Control de les fonts ornamentals, sistemes urbans de rec per aspersió i sistemes d'aigua contra incendis.

iconfinder-tick_green_1398912.png Supervisió de programes d'autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) basats en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític en les instal·lacions de titularitat municipal. 

Els titulars de les instal·lacions d’alt risc han de notificar l’alta/baixa/modificació de les instal·lacions al departament de Salut Pública de l’Ajuntament. Ho podeu fer amb aquest document:

Document de notificació de l’alta/baixa/modificació al cens municipal

Els titulars de les instal·lacions de torres de refrigeració i condensadors evaporatius han de sol·licitar una revisió anual, i els titulars dels edificis amb instal·lacions d’aigua calenta sanitària amb acumuladors de la instal·lació per part de les entitats de revisió autoritzada, cada 4 anys de la instal·lació per part de les entitats de revisió autoritzada.

I aquest és un llistat d'empreses autoritzades per actuar com a entitats o serveis de revisió de les instal·lacions d'alt risc previstes de condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi:

Empreses autoritzades

Més informació:

iconfinder www.png Informació sobre legionel·losi de la Diputació de Barcelona


20180602_Estrena piscina Can Millars-4690.jpgVigilància i control sanitari de les piscines d’ús públic

Avaluem i garantim les condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic i prevenim els riscos sanitaris que podrien derivar-se d’un mal funcionament.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Autorització sanitària de funcionament de les piscines d’ús públic.

iconfinder-tick_green_1398912.png Anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques de l’aigua de les piscines de titularitat municipal.

iconfinder-tick_green_1398912.png Inspecció i control de les piscines d’ús públic.

iconfinder-tick_green_1398912.png Supervisió dels plans d’autocontrol de les piscines d’ús públic.

 


Vigilància i control sanitari d'establiments de tatuatge i/o pírcing

Garantim les mesures higiènic-sanitàries i de bona praxis dels establiments del municipi de Cornellà de Llobregat.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Autorització sanitària de funcionament dels establiments de pírcing i tatuatge.

iconfinder-tick_green_1398912.png Avaluació de les condicions higiènic-sanitàries d’establiments no sanitaris on es realitzin tècniques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.

 


Vigilància i control sanitari de sorreres infantils

Garantim les condicions higiènic-sanitàries en sorreres destinades a àrees de jocs infantils.

Activitats:

iconfinder-tick_green_1398912.png Avaluar les condicions higiènic-sanitàries en les sorreres destinades a àrees de jocs infantils, molt especialment en escoles bressol i de Primària i en els parcs públics.

iconfinder-tick_green_1398912.png Proposar mesures preventives i correctores si fossin necessàries.

Més informació:

iconfinder www.png Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Perits Agrícoles de Catalunya