Educació

Educació infantil i primària

L'educació infantil s'estructura en dos cicles: el primer cicle és l'etapa que va dels 0 als 3 anys i correspon a les escoles bressol. El segon cicle va dels 3 als 5 anys, i s'imparteix a les mateixes escoles d'educació primària, que és l'etapa de l'educació obligatòria que va dels 6 als 12 anys.