Educació

Educació infantil (0-5 anys)

20190124_Escola Areny-19280.jpgL'educació infantil s'estructura en dos cicles: el primer cicle és l'etapa que va dels 0 als 3 anys i correspon a les escoles bressol. El segon cicle va dels 3 als 5 anys, i correspon als cursos de P3, P4 i P5. Generalment, aquest segon cicle s'imparteix a les escoles d'educació infantil i primària.

En acabar aquesta etapa (en acabar el curs de P5), els infants passaran al primer curs de l'educació primària obligatòria.

Les escoles d’educació infantil i primària públiques de Cornellà treballen per la millora i optimització dels resultats acadèmics dels seus alumnes i garanteixen una educació compromesa amb la ciutat, centrada en la transmissió de valors i en el treball per la sostenibilitat.
20101022_Escola Martinet-16912.jpgCentres públics d'educació infantil i primària de Cornellà

Escola Abat Oliba barri de Riera
Escola Alexandre Galí barri de Sant Ildefons
Escola Anselm Clavé barri Centre
Escola Antoni Gaudí barri de la Gavarra
Escola Dolors Almeda barri d'Almeda
Escola Els Pins barri Centre
Escola Ignasi Iglesias barri del Pedró
Escola Jacint Verdaguer barri de Sant Ildefons
Escola L'Areny barri de Riera
Escola Martinet barri d'Almeda
Escola Mediterrània barri de la Gavarra
Escola Montserrat barri de Sant Ildefons
Escola Sant Ildefons barri de Sant Ildefons
Escola Sant Miquel barri del Pedró
Escola Suris barri de Fontsanta-Fatjó
Escola Torre de la Miranda barri de Sant Ildefons

Consulta les adreces i telèfon de contacte de cada centre al directori d'equipaments municipals


Centres concertats d'educació infantil i primària de Cornellà

Escola Betània barri de la Gavarra
Escola El Pilar barri de la Gavarra
Escola Sagrada Família barri Centre
Escola Sant Antoni Maria Claret (SAMC) barri de Sant Ildefons
Escola Santa Eulàlia barri de la Gavarra

Consulta les adreces i telèfon de contacte de cada centre al directori d'equipaments municipals


Com fer la preinscripció i matrícula?

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil (P3) els infants que compleixen 3 anys durant l'any que comença el curs. Correspon a la Generalitat de Catalunya determinar el termini d'inscripció i la documentació necessària.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres, de si disposa de mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix.

Més informació