Educació

Formació d'adults

Centre Formacio Adults-14325.JPGEl Centre de Formació d'Adults de Cornellà de Llobregat (CFA Cornellà) és un centre públic que depèn del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Cornellà. 

El centre ofereix un conjunt d'activitats d’aprenentatge mitjançant les quals les persones adultes poden continuar estudiant, desenvolupant les seves capacitats, enriquint els seus coneixements i millorant les seves competències tècniques i professionals. També possibilita la reincorporació al sistema educatiu.Les activitats es realitzen en torns de matí, tarda i vespre, durant tot el curs escolar, des de setembre fins a juny de 9.00 a 21.00 hores.


20170201_Centre Formacio Adults-0793.jpgQuina formació oferim?

-Ensenyaments inicials i bàsics: inclou llengua catalana (3 nivells), llengua castellana (3 nivells), llengua anglesa (3 nivells), llengua francesa (1 nivell) i informàtica (4 nivells).

-Formació bàsica: cicle de formació instrumental i cicle d’educació secundària, que permet l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).

-Preparació per a proves d’accés: cursos adreçats a alumnes que es volen preparar per accedir a cicles formatius de graus superior, així com per realitzar la prova d’accés a la universitat (per a majors de 25 i de 45 anys).

-Curs específic d'accés als cicles de grau mitjà (CAM).

Més informació a la web del centre


Com fer la preinscripció i matrícula?

Amb caràcter general l’edat per accedir als centres de persones adultes és de 18 anys. Les persones majors de 16 anys i menors de 18 podran accedir-hi quan "per raons laborals o altres circumstàncies especials" no puguin assistir als centres educatius en règim ordinari.

Les dates de preinscripció i matriculació per a tots els ensenyaments són les indicades per la Generalitat de Catalunya. La matrícula és gratuïta; els diferents ensenyaments tenen un cost de material, que s’indicarà en el moment de la matriculació.