Educació

Escola Municipal d'Educació Especial Virolai

20190125_Escola Virolai-20462.jpgA Cornellà disposem de l’escola d’educació especial Virolai, que imparteix les etapes d’educació infantil, primària i secundària adaptades a alumnes amb necessitats educatives especials des dels 3 fins als 21 anys. A més, acull alumnes d’escolaritat compartida amb centres ordinaris d’infantil, primària i ESO.

Se segueix el currículum ordinari establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya adaptades a les necessitats de l’alumnat. La tasca educativa és aconseguir, per sobre de tot, que l’alumnat se senti bé, sigui feliç i es trobi en un entorn acollidor on pugui prendre consciència de les emocions pròpies i alienes, i la capacitat de regular-les.
20190125_Escola Virolai-20406.jpgL’equip de professionals és multidisciplinar: mestres, pedagogs, psicòlegs, logopedes, fisioterapeuta i psicomotricista. El centre ofereix als alumnes diferents activitats com piscina, teràpia amb cavalls, teràpia amb gossos, música i musicoteràpia, així com excursions, colònies i vistes culturals. L’AMPA del centre també organitza de forma periòdica activitats extraescolars i casals d’estiu el juny i el setembre.

Informació de contacte