Educació

Educació primària (6-12 anys)

20190124_Escola Areny-19412.jpgL'educació primària és la primera etapa educativa de l'ensenyament obligatori, a la qual entren els infants en complir 6 anys. Comprèn sis cursos acadèmics, que s'organitzen en tres cicles de dos cursos cadascun:

-cicle inicial (1r i 2n de primària)

-cicle mitjà (3r i 4t de primària)

-cicle superior (5è i 6è de primària)


Aquesta etapa educativa s'imparteix a les escoles d'educació infantil i primària. En finalitzar el 6è curs, els alumnes accedeixen a l'educació secundària obligatòria (ESO), que s'imparteix als centres de secundària.


20101022_Escola Martinet-16912.jpgCentres públics d'educació infantil i primària de Cornellà

Escola Abat Oliba barri de Riera
Escola Alexandre Galí barri de Sant Ildefons
Escola Anselm Clavé barri Centre
Escola Antoni Gaudí barri de la Gavarra
Escola Dolors Almeda barri d'Almeda
Escola Els Pins barri Centre
Escola Ignasi Iglesias barri del Pedró
Escola Jacint Verdaguer barri de Sant Ildefons
Escola L'Areny barri de Riera
Escola Martinet barri d'Almeda
Escola Mediterrània barri de la Gavarra
Escola Montserrat barri de Sant Ildefons
Escola Sant Ildefons barri de Sant Ildefons
Escola Sant Miquel barri del Pedró
Escola Suris barri de Fontsanta-Fatjó
Escola Torre de la Miranda barri de Sant Ildefons

Consulta les adreces i telèfon de contacte de cada centre al directori d'equipaments municipals


Centres concertats d'educació infantil i primària de Cornellà

Escola Betània barri de la Gavarra
Escola El Pilar barri de la Gavarra
Escola Sagrada Família barri Centre
Escola Sant Antoni Maria Claret (SAMC) barri de Sant Ildefons
Escola Santa Eulàlia barri de la Gavarra

Consulta les adreces i telèfon de contacte de cada centre al directori d'equipaments municipals


Com fer la preinscripció i matrícula?

S'han de matricular al primer curs de l'educació primària els nens que compleixen 6 anys l'any que comença el curs (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil). Correspon a la Generalitat de Catalunya determinar el termini d'inscripció i la documentació necessària.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres, de si disposa de mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix.

Més informació