Educació

Educació secundària obligatòria (ESO)

Per accedir a l'educació secundària obligatòria, els alumnes hauran d'haver finalitzat l'educació primària. L'ESO comprèn quatre cursos acadèmics que s'organitzen en dos cicles de dos cursos cadascun i l'han de cursar tots els nois i noies de 12 a 16 anys.

20190128_Institut Esteve Terradas-24187.jpgL’educació secundària obligatòria (ESO) és una etapa que consta de quatre cursos, on es consolida la formació rebuda a primària. Pretén garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals dels joves i les joves. En el decurs d’aquests quatre anys es fa un especial èmfasi en la transmissió de valors que permeten la convivència : el respecte a la diferència, la tolerància i la solidaritat.

L'ESO comprèn quatre cursos acadèmics que s'organitzen en dos cicles de dos cursos cadascun i l'han de cursar tots els nois  noies de 12 a 16 anys. En acabar els alumnes reben, si han assolit els objectius establerts, el títol de Graduat en Educació Secundària.

20180126_Institut Joan Miro-14990.JPGCentres públics d'ESO a Cornellà

Institut Esteve Terradas i Illa barri de la Gavarra
Institut Francesc Macià barri de la Gavarra
Institut Joan Miró barri de Riera
Institut Maria Aurèlia Capmany barri de Sant Ildefons
Institut Miquel Martí i Pol barri de Riera
Institut Neus Català barri de Sant Ildefons

Consulta les adreces i telèfon de contacte de cada centre al directori d'equipaments municipals


Centres concertats d'ESO a Cornellà

Escola El Pilar barri de la Gavarra
Escola Sagrada Família barri Centre
Escola Sant Antoni Maria Claret (SAMC) barri de Sant Ildefons
Escola Santa Eulàlia barri de la Gavarra

Consulta les adreces i telèfon de contacte de cada centre al directori d'equipaments municipals


Com fer la preinscripció i matrícula?

S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) els nens que compleixen 12 anys l'any que comença el curs (i els d'edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa). Correspon a la Generalitat de Catalunya determinar el termini d'inscripció i la documentació necessària.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres, de si disposa de mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix.

Més informació