Educació

Programes d'Educació

Informem, assessorem i orientem els ciutadans en relació a possibles itineraris formatius a seguir. També contribuïm a la difusió i promoció d’iniciatives vinculades a l’aprenentatge al llarg de la vida.


 

 

 

Atenció i Orientació Educativa

El Servei d’Atenció i Orientació Educativa té com a objectiu informar, assessorar i orientar els ciutadans i ciutadanes en relació a possibles itineraris formatius a seguir. Les consultes permeten donar a conèixer el sistema educatiu a Catalunya, els recursos formatius, els recursos disponibles a la ciutat de Cornellà, els processos d’homologació i l’acompanyament en la tria d’itineraris formatius.

Paral·lelament, s'ofereix el servei de Matrícula Viva, per preinscriure al llarg del curs infants i joves als centres educatius de la ciutat, sempre que tinguin entre 3 i 16 anys i acabin d’arribar a viure a Cornellà.

Tant per a orientació educativa com per a preinscripció fora de termini, cal demanar cita prèvia, facilitant un telèfon per poder-nos posar en contacte. 

  Concerta cita per correu electrònic

20170513_Concurs escolar matematiques-8414.jpg

20190606_Cornella Apren-4401.jpg

Cornellà Aprèn

Cornellà Aprèn és un programa que pretén contribuir a la difusió i promoció d’iniciatives vinculades a l’aprenentatge al llarg de la vida, la capacitat d’esforç i al paper del talent en la millora de la ciutadania.

El programa es concreta en quatre àmbits d’actuació:

  •  Foment dels processos d’aprenentatge 
  •  Promoció dels resultats de l’aprenentatge 
  •  Difusió de les experiències d’aprenentatge 
  •  Prestigiar l’aprenentatge 

 

Programa Dyned

El Programa Dyned és un mètode "en línia" d'aprenentatge de l'anglès que facilita la seva comprensió i la posada en pràctica d'habilitats comunicatives orals en aquesta llengua. Es tracta d'un programa complementari de formació que es pot desenvolupar des de casa, fora de l'horari lectiu, i que aborda les quatre habilitats bàsiques de la llengua: llegir, escriure, escoltar i parlar. El cost del programa per a les famílies és de 50 euros anuals i es desenvolupa d’octubre a juliol.

Per participar en aquest programa, els alumnes han de disposar d'un ordinador amb auriculars perifèrics, amb micròfon incorporat i la possibilitat de connectar- se a Internet. Si voleu més informació, podeu consultar-la al correu dyned@aj-cornella.cat.

 

Mostra de Treballs de Recerca

La Mostra de Treballs de Recerca té com objectiu potenciar les activitats realitzades per l’alumnat orientades a la investigació.

Cada centre pot presentar un màxim de 5 treballs, individuals o col·lectius, dels àmbits següents: ciutat, científic-tecnològic i socials, arts i humanitats..

  Mostra de Treballs de Recerca

20190508_Premis Treballs de Recerca-9697.jpg

20190403_Fira Apropa-0178.jpg

Apropa

La jornada Apropa és una activitat que tracta de donar a conèixer a la ciutadania els diferents serveis i recursos educatius de la ciutat. La jornada es desenvolupa en format fira d’exposicions durant el segon trimestre del curs. Posa l’èmfasi en la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida i s’articula al voltant dels processos d’orientació acadèmica i professional de la població.

L’activitat té com a objectius: donar suport a la definició dels objectius acadèmics i professionals i proporcionar informació, material i recursos per la definició d’itineraris formatius, assessorament laboral i recerca de feina.

· Fira APROPA 2023

PropostesEducatives_logo.jpgPropostes Educatives i subvencions en l'àmbit educatiu

Des de l’Ajuntament de Cornellà es posa cada curs a l’abast de tot l’alumnat de les escoles bressol i dels centres d'educació infantil, primària i secundària obligatòria de la ciutat més d’un centenar de propostes pedagògiques que permeten enriquir la seva vida formativa i educativa.

Les podeu consultar a:

Web de les Propostes Educatives

Anualment, l'Ajuntament de Cornellà obre una convocatòria de subvencions destinades a projectes de caràcter educatiu, als quals s’hi poden acollir tant els centres públics de primària i secundària, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola Oficial d'Idiomes, com les associacions de mares i pares de cada centre.

Subvencions en l'àmbit educatiu