Educació

Inici de curs a les escoles bressol municipals

Aplicació de les mesures de seguretat establertes per prevenir contagis de la COVID-19

Aquesta setmana comença el curs a les vuit escoles bressol municipals de Cornellà, que reuneixen un total de 612 alumnes. L'horari és l'habitual: de 9 a 12 hores, i de 15 a 17 hores, amb servei d'acollida i de menjador. L'inici de curs és el dilluns 8 de setembre per a l'alumnat que el curs anterior ja havia assistit al centre, i a partir del 10 de setembre, de manera esglaonada, per a l'alumnat nou.

Per tal d'oferir el màxim de garanties de seguretat a les famílies, en totes elles s'apliquen les mesures establertes per la Generalitat de Catalunya per evitar la propagació de la COVID-19. D'entrada, el departament de Manteniment municipal neteja i desinfecta els espais.

Durant l’horari escolar, es mantindrà una adequada ventilació dels espais, segons les “Pautes de neteja i desinfecció d'espais” establertes per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: abans de l'entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.

Pel que fa a l'ús de les mascaretes, cal recordar que no està indicada en els infants d'aquestes edats (fins a 3 anys). Per als educadors, és recomanable en els grups estables i és obligatòria quan hagin d'impartir classes a diferents grups, i no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres.

Les entrades al centre es faran per torns, i abans es prendrà la temperatura a tots els infants i als/a les professionals. També s'han adequat els accessos a cada centre per augmentar la seguretat:

  • Creació de zones d’espera per a les famílies al voltant de les 8 escoles.
  • Entrades i sortides per diferents accessos sempre que sigui possible per l’estructura de l’edifici. Quan  no, entrades i sortides diferenciades pel mateix accés.
  • Senyalització amb marques al paviment per mantenir la distància de seguretat.