Educació

Inici de curs escolar a Cornellà per a més de 12.000 alumnes

L'inici del curs escolar 2020-2021 serà excepcional

L'inici del curs escolar 2020-2021 serà excepcional. La tornada a l'escola aquest setembre després de la crisi de la COVID-19 implicarà el retorn d'infants i adolescents a les aules després de gairebé mig any tancades per reprendre les classes i l'activitat lectiva.

La data de tornada per a Primària, ESO i Batxillerat és el 14 de setembre, i això a Cornellà són més de 12.000 nois i noies entre escoles i instituts. L'única novetat d'aquest any quant a número de grups-classe és l'ampliació d'un grup de 2n d'Educació Primària a l'Escola L'Areny.

NIVELL   TOTAL ALUMNES
Educació Infantil i Primària   7.251
Educació Secundària Obligatòria   3.194
Batxillerat   667
Cicles Formatius de Grau Mig   490
Cicles Formatius de Grau Superior   443
TOTAL   12.045

Mesures de prevenció

Per evitar contagis de COVID-19, hi ha diverses instruccions que caldrà tenir en compte, i sobre les quals cada centre informarà a famílies i alumnes. Tot i així, caldrà estar alerta amb l'evolució de la situació epidemiològica a tot Catalunya.

És important assenyalar que els infants no poden anar a l'escola en cas de tenir febre (més de 37,5º) o símptomes compatibles amb la COVID-19. L'ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys, per tant per a tots els alumnes de Primària i Secundària.

Les classes seran grups estables de convivència (alumnes + professor/a) i s'evitarà el contacte entre grups. Al menjador, cal rentar-se les mans abans i després de dinar, i els alumnes seuran amb el seu grup estable de convivència.

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic o sabó, i s'ha reforçat la neteja, ventilació i desinfecció de tots els espais. També s'han establert diferents mesures a cada centre per evitar les aglomeracions a les hores d'entrada i sortida.

  Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia