Joves

Taula del lleure de Cornellà

20140118_Video 50 anys esplais-5677.jpgLa Taula del Lleure és un espai de treball conjunt entre les set entitats de lleure de la ciutat i l’Ajuntament de Cornellà, a través d’una interlocució des del departament de Joventut.

La comissió es reuneix un cop al mes per:

  • Reconèixer les entitats de lleure com a agents educatius
  • Dissenyar activitats conjuntes
  • Establir un espai de relació entre entitats
  • Donar resposta a les necessitats de les entitats
  • Dissenyar formació
  • Realitzar campanyes de difusió conjuntes de les entitats de lleure

 

20130525_Manifest Festa Dignitat-11111.jpgPer què és rellevant?

L’educació en el lleure és una intervenció educativa en els temps lliure dels infants i els joves fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar. Els centres d’esplai i entitats de lleure són les associacions on es porten a terme les activitats d’educació en el lleure associatives durant tot l’any.

Els campaments, les colònies, els casals de vacances, les rutes... són les activitats més destacades d’educació en el lleure en període de vacances.


La seva funció educativa és la transmissió de valors individuals i col·lectius, que afavoreix l’enriquiment personal tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves i a la transformació social en general, amb una metodologia pròpia.