Joves

Pla Jove Cornellà 2021-2024

Consolidar aquells recursos que ja funcionen, millorar els que no han estat satisfactoris, i aportar noves propostes per continuar acompanyant la joventut de Cornellà en el seu desenvolupament.

20150218_Punt Informacio Jove-9472.jpg


El Pla Jove de Cornellà 2021-2024 és un document on s’analitzen les necessitats dels joves del municipi i es defineixen les línies d'actuació que durà a terme l'Ajuntament de Cornellà durant quatre anys per aportar millores en els diferents àmbits que afecten al desenvolupament de les persones joves.

Després d’una extensa diagnosi de la situació actual i un procés participatiu amb diferents departaments municipals, grups de joves i entitats de la ciutat, s’han determinat un seguit d’accions que s’estructuren en quatre grans objectius:

1. Autonomia

Engloba els diferents recursos que pot trobar el col·lectiu jove per fomentar aquesta, i àmbits essencials com l’educació, l’ocupació i l’habitatge. 

2. Implicació

Accions concretes per afavorir la participació, l’associacionisme i les diferents xarxes socials que es poden establir.

3. Talent

El tercer dels objectius està vinculat a la creació artística, el coneixement, l’emprenedoria i la potenciació de diferents grups de joves relacionats amb alguns dels programes que es treballen, com la igualtat, la salut i l’oci nocturn.

4. Activació

Objectiu relacionat amb el benestar dels joves i, concretament, en els àmbits de la salut, l’oci, els drets i l’esport.

 

Les dinàmiques i els hàbits relacionals dels joves porten a considerar dintre del seu àmbit d’actuació el tram d’edat de 30 a 34 anys, en la mesura que els diferents projectes de dinamització i alguns dels serveis els tenen també com a usuaris. Així doncs, tindríem un col·lectiu de població de 19.180 joves de 15 a 34 anys, que representa el 21,65% de la població de Cornellà (88.592 habitants a desembre de 2019). Més d’una cinquena part dels cornellanencs, per tant, són objecte concret i específic de la política local de joventut.

 

Document del Pla Jove de Cornellà de Llobregat 2021-2024

Política local de Joventut - Diagnosi estadística