Joves

El passat 23 de desembre va ser aprovat el Pla Jove de Cornellà 2021-2024 per unanimitat al Ple Municipal.

El Pla Jove de Cornellà 2021-2024 és un document on s’analitzen totes les necessitats de les persones joves del municipi i es fa un seguit de propostes per donar resposta.
El passat 23 de desembre va ser aprovat el Pla Jove de Cornellà 2021-2024 per unanimitat al Ple Municipal.
PLA LOCAL DE JOVENTUT

A l’últim Ple Municipal de l’any 2020 es va aprovar el Pla Jove de Cornellà 2021-2024, una eina on es marquen les accions que es duran a terme per aportar millores en els diferents àmbits que afecten en el desenvolupament de les persones joves.

Després d’una extensa diagnosi de la situació actual i un procés participatiu amb departaments de l’Ajuntament, grups de joves i entitats de la ciutat, s’han determinat un seguit d’accions que s’ordenen en quatre grans objectius.

En primer lloc, se situa l’Autonomia, que engloba els diferents recursos que pot trobar el col·lectiu jove per fomentar aquesta, i àmbits essencials com l’educació, l’ocupació i l’habitatge. 

El segon objectiu que es marca és la Implicació, amb accions concretes per afavorir la participació, l’associacionisme i les diferents xarxes socials que es poden establir.

El Talent és el tercer objectiu que pretén assolir aquest pla. Vinculat a la creació artística, el coneixement, l’emprenedoria i la potenciació de diferents grups de joves relacionats amb alguns dels programes que es treballen com la igualtat, la salut o l’oci nocturn.

Per últim, l’Activació, aquest objectiu està relacionat amb el benestar de les persones joves i, concretament, en els àmbits de la salut, l’oci, els drets i l’esport.

 

Aquest Pla té una temporalització de quatre anys amb la intenció de consolidar aquells recursos que ja funcionen, millorar-ne els que no han sigut satisfactoris, i aportar noves propostes per continuar acompanyant a la joventut de Cornellà en el seu desenvolupament.

Es pot consultar tot el Pla aquí.