Subvencions a entitats de CULTURA-ESPORTS-COOPERACIÓ-JOVENTUT-TEMPS LLIURE

Subvencions per tal de pal·liar les despeses generades per la pròpia finalitat de l’entitat i aquelles que, en el context d’excepcionalitat produït per la pandèmia de la COVID-19 han suportat, encara que s’hagin vist obligades a suspendre les seves activitats a realitzar durant el termini establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les seves pròrrogues.

 

Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a Cornellà de Llobregat per a l'any 2020, en matèria de Cultura, Esports, Cooperació, Joventut i Temps lliure.

 

Termini de presentació: del 10 al 24 de desembre de 2020 (ambdós inclosos)

Descarrega les BASES