Ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica per al pagament de l’IBI (exercici 2021)

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a l’exercici 2021.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 29/10/2021 al 28/12/2021.