Cornellà Natura

El projecte Cornellà Natura

Cornellà Natura és un projecte estratègic que, en un horitzó temporal d'una dècada, cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, per tal d'humanitzar-la.

cornella-natura-logo.jpg

El projecte Cornellà Natura Inclou actuacions encaminades fonamentalment a implantar una nova articulació urbana en base a diversos eixos verds, el foment de la biodiversitat i la connectivitat ecològica, i l'increment i millora del verd urbà. Així mateix, va acompanyat de mesures per fomentar la mobilitat sostenible i millorar la qualitat ambiental en general.

 

Els eixos verds Àmbits d'intervenció

 

Cornellà Natura, naturalitzar la ciutat per humanitzar-la

20190619_Av Alps reformada-3273.jpg

 

La importància de les urbs en la contribució a la sostenibilitat planetària està reconeguda a l’Agenda Urbana de la Unió Europea i les agendes globals com la Nova Agenda Urbana i l’Agenda 2030 de l’ONU. Les ciutats es defineixen, des dels seus orígens, com a espais on es concentren moltes persones que han de poder conviure de manera equitativa, equilibrada i responsable entre elles i amb l’entorn.

 

cornella-natura-grafic.jpgEls models urbans tradicionals han de transformar-se i avançar envers la construcció de ciutats més sostenibles, i amb una alta qualitat urbana i de vida. Les ciutats del futur són amables, tranquil·les, accessibles, respirables i segures, en definitiva, més habitables.

 

 

 

Cornellà ja ha iniciat la seva transformació envers la ciutat del futur i respon front els grans reptes del s.XXI amb la creació de:

 • uns espais oberts i amables, on el verd oxigena i apropa el gaudi de la natura a les persones.
 • uns carrers i places passejables, segurs i agradables.
 • un espai públic confortable i acollidor.
 • un ús eficient i responsable dels recursos.

 

Amb aquest propòsit, des del 2016, comptem amb el projecte Cornellà Natura, una estratègia municipal de naturalitzacíó de l’entorn urbà per esdevenir una ciutat més verda, sostenible, saludable i resilient a l’any 2030. Cornellà Natura, es complementa amb un altre projecte marc, Cornellà Humana, on es posen en relleu els valors per viure en comunitat: la cohesió, el coneixement, la convivència i la corresponsabilitat.

 

cornella-natura-estrategia.jpgEl projecte Cornellà Natura es focalitza en 3 grans conceptes que permeten compartir una visió global i integrada de la Cornellà del futur i que han de ser el focus de totes les intervencions que s’hi emmarquen el :

 • Cornellà naturalitzada
 • Cornellà passejable, respirable i tranquil·la
 • Cornellà responsable

 

L’execució del Cornellà Natura es fonamenta en 3 objectius generals:

 • Incrementar i millorar el verd urbà.
 • Promoure la mobilitat activa i sostenible.
 • Impulsar el consum eficient de recursos.

 

Els objectius s’articulen a través de 3 grans àmbits d’intervenció que permeten activar i programar les línies d’actuació i fer-ne un seguiment a curt i llarg termini.

 1. Renaturalització
 2. Mobilitat sostenible, qualitat de l’aire i acústica
 3. Transició energètica, cicle de l’aigua i prevenció i gestió de residus

 


20180507_Obres Verge de Montserrat-3275.jpgL’acció davant l’emergència climàtica és inherent a totes les intervencions del Cornellà Natura. La mitigació i l’adaptació al canvi climàtic és un compromís adoptat per l’Ajuntament de Cornellà a través del “Pacte dels alcaldes i alcadesses pel clima i l’energia”, una iniciativa europea que involucra les autoritats locals i la seva ciutadania en la lluita contra la crisi climàtica amb una reducció de les emissions de CO2 del 40% al 2030.

Altrament, l’educació i comunicació ambiental és un instrument fonamental per al canvi cultural i de consciència socioambiental que han d’acompanyar la transformació de la ciutat amb el desenvolupament de modes de vida més sostenibles per part de la població.  

L’emergència climática i l’educació i comunicació ambiental són transversals a totes les actuacions que es duen a terme en el marc del projecte.