Infància, adolescència i joves

Es desenvolupa el Pla Integral d'Infància i Adolescència, que el departament d'Acció Social duu a terme de manera coordinada amb altres departaments del mateix Ajuntament i amb altres serveis i entitats de Cornellà.