Cartera Municipal de Serveis Socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials explica els serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de les persones: programes d'atenció domiciliària, prestacions i recursos per a la infància i l'adolescència, i recursos per a la gent gran i persones en situació de dependència.