Atenció a la dependència

És un servei bàsic d’atenció social que centra la seva activitat en l’atenció social a persones que tenen reconegut el grau de dependència. Vetlla perquè aquestes persones accedeixin als serveis i prestacions més adequats en cada moment, i en fa l'atenció i el seguiment continuat.