Programa Individual d'Atenció (PIA)

El Programa Individual d'Atenció (PIA) determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell/o grau.

En l'elaboració del PIA, preval el criteri professional.

La documentació original del PIA (Síntesi de l’informe social, Acord del Programa Individual d’Atenció i documentació complementària) es tramet al Registre del Servei Territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que emet la corresponent resolució.