Programes transversals

Comprèn els diferents programes d'Atenció Domiciliària, així com serveis de transport adaptat i prestacions econòmiques específiques.