L’Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost de 70 milions d’euros i un consolidat de 101 milions, compromès amb les polítiques socials, l’ocupació, l’educació i la seguretat

L’Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost de 70 milions d’euros i un consolidat de 101 milions, compromès amb les polítiques socials, l’ocupació, l’educació i la seguretat

  • El pressupost de polítiques socials puja un 6,35%  per a garantir tots els serveis existents. En els darrers sis anys la despesa en Acció Social ha crescut el 300%
  • El pressupost de l’Ajuntament de Cornellà creix un 8,07% respecte a l’any anterior
  • El Ple d’octubre també ha aprovat les ordenances fiscals per a 2014, sota la premissa de la contenció fiscal, amb la congelació de les taxes vinculades a l’activitat econòmica i un creixement del 2% de mitjana de la resta de tributs.

El Ple de l'Ajuntament de Cornellà del mes d'octubre ha aprovat el pressupost municipal per a l'any 2014, que ascendeix a 70.030.836 euros, un 8,07% superior al de l'exercici anterior. Es tracta d’un pressupost destinat a continuar pal·liant els efectes de la crisi econòmica, amb l’increment del 6,35% de la despesa en Acció Social. Els comptes van rebre el suport del PSC i ICV-EUiA, l'abstenció de CiU i el vot en contra del PP

L’Ajuntament de Cornellà presenta uns pressupostos rigorosos, precisos i responsables, on la principal prioritat és garantir el benestar social i la seguretat de les persones i mantenir durant 2014 tots els serveis públics existents actualment a la ciutat, sense suprimir-ne cap, seguint amb la seva filosofia de defensar tot el que s’ha aconseguit durant els darrers anys. I tot, amb recursos propis i reduint l’endeutament. 

El volum total del deute per a 2014 es redueix, amb una disminució de la càrrega financera del 3%, quedant establerta en el 2,48% dels ingressos corrents, mantenint d’aquesta forma la tendència experimentada en els anys anteriors que ha portat a Cornellà a ser la ciutat de més de 50.000 habitants menys endeutada de Catalunya i la segona d’Espanya, la qual cosa permet disposar de marge de maniobra per a aplicar despeses vinculades als serveis públics municipals.  

El volum d’inversions per a 2014 serà de 4 milions d’euros, el doble que durant l’any anterior. Es destinaran, fonamentalment, a incrementar el patrimoni històric i cultural municipal, a mantenir el nivell d’infraestructures urbanes i dels edificis actuals, a la millora i renovació de l’espai públic i al manteniment de serveis. 

Aquest pressupost aprofundeix en la trajectòria marcada per l'equip de govern en els darrers anys, fent prevaler la responsabilitat, la contenció de la despesa, el no endeutament i el desenvolupament d'una política inversora definida d’acord amb les condicions reals que es viuen a la ciutat. Un pressupost que es deriva de l’Acord Social 2012-2016, on el municipi va remarcar el seu compromís per treballar contra la crisi i ajudar les persones que més estan patint la greu situació econòmica. En la seva intervenció, l’alcalde, Antonio Balmón, ha remarcat que “es tracta d’uns pressupostos preventius, realistes i efectius amb un compromís directe amb les persones i comptant bàsicament amb els nostres propis recursos per garantir tot el que tenim, sense deixar de donar i fer cap dels serveis municipals que oferim”. 

Amb aquests arguments, el pressupost torna a prioritzar 5 eixos d’actuació: 

  • Les polítiques socials, que creixen un 6,35%
  • L’ocupació, amb una inversió per a 2014 de més 2 milions d’euros i la creació de 300 llocs de treball.
  • L’educació, amb projectes de reforç i suport a l’ensenyament en totes les etapes educatives.
  • La seguretat, amb polítiques de prevenció i atenció directa a tots els barris.
  • El mateniment de l’espai públic, amb actuacions en carrers i espais públics per a evitar-ne la degradació.

Més acció social i impuls a l’ocupació

Durant 2014 les dotacions per a les polítiques en acció social s’incrementen de forma global un 6,35%, amb 3,1 milions d’euros. En aquest apartat creixen especialment les partides destinades a combatre les conseqüències de la crisi amb ajudes per evitar desnonaments, pagament puntual de lloguers socials, evitar la pobresa energètica, garantir l’alimentació a la població i mantenir les beques de menjador, entre d’altres ajudes destinades  a les famílies, així com vetllar per les persones dependents, i els serveis d’atenció domiciliària. Les polítiques d’acció social estan pensades per a atendre tant els adults i les persones grans com la infància i els joves més vulnerables davant la situació econòmica actual.  

També es referma, un any més, el compromís amb les polítiques d’ocupació. Per a 2014 l’Ajuntament té previst destinar més de dos milions d’euros a dinamitzar el mercat laboral de la ciutat i a la contractació de 300 persones a través dels plans d’ocupació local. 

Continua  així mateix l’esforç i el treball en el capítol d’educació, que manté el ritme d’actuació, amb una dotació de 2,5 milions d’euros per a 2014. Aquí es continuarà apostant per projectes com 'l’Educar per Créixer'  o la “Xarxa 0 a 6 anys”, i mantenir en actiu les escoles bressol municipals, malgrat l’absència de dotació pressupostària per part de la Generalitat. 

El manteniment de l’espai públic és una altra de les prioritats del Govern i per això es mantenen les dotacions econòmiques. A més, amb el projecte ‘A prop teu’ s’estan desenvolupant mini-actuacions que permeten conservar l’entorn de la ciutat, comptant amb la implicació dels veïns i veïnes.   

D’altra banda, també augmenten les partides destinades a la dinamització del comerç local i els mercats municipals amb l’objectiu de continuar desenvolupant iniciatives que incentivin l’activitat econòmica de la ciutat com la ‘Nit de Compres’. 

Balmón ha assenyalat que és el món local el que està mantenint en aquests moments l’estat del benestar: “la nostra primera bandera és la dignitat perquè sense ella no hi ha sostenibilitat social, treballem per ajudar i intentar pal·liar les carències que altres administracions no cobreixen”.

Contenció fiscal

El Ple d’octubre també ha aprovat les ordenances fiscals per a 2014 amb els vots favorables del PSC i ICV-EUiA, l’abstenció del PP i el vot en contra de CiU. En aquest sentit, els impostos, taxes i preus públics municipals per 2014 mantindran l'estabilitat, amb la voluntat de contenció fiscal fixada en els darrers anys amb la congelació de les taxes vinculades a l’activitat econòmica i  l’lmpost de Vehicles de Tracció Mecànica, i un creixement del 2% de mitjana de la resta de tributs, els quals continuen estant per sota de la mitjana dels municipis de l’entorn.

L’IBI s’incrementarà de mitjana un 2% en el tram general i es mantindran les ajudes per a pagar aquest impost per a famílies amb pocs recursos.

Cornellà de Llobregat, 5 de novembre de 2013

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00