L'Ajuntament de Cornellà sancionarà a les entitats financeres i immobiliàries que mantinguin pisos buits

L'Ajuntament de Cornellà sancionarà a les entitats financeres i immobiliàries que mantinguin pisos buits

S'establirà una sanció des de 1.000 euros per a aquelles entitats que es neguin a facilitar l'accés social als habitatges

Durant 2013 l'Ajuntament ha parat el desnonament de 160 famílies a través de la intervenció de l'Oficina de Mediació Hipotecària i el departament de Benestar Social

Cornellà ja ha començat a treballar, buscant l'encaix legal i aplicant la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya, en imposar sancions als propietaris que mantinguin habitatges desocupats per un període superior a dos anys i que disposin de la primera llicència d’ocupació que garanteix el seu ús com a vivenda. Segons les dades de l’Ajuntament, a Cornellà hi ha 177 pisos buits, però només 18 es troben en la situació que marca la Llei per poder sancionar als seus respectius propietaris.

Per tant, ara s’iniciarà el procés per declarar oficialment aquests pisos buits i així poder instar als bancs a que ocupin aquests pisos en un termini d'un mes o bé que els cedeixin a l'administració perquè pugui gestionar-los en règim de lloguer per destinar-los a habitatge social. Si les entitats es neguen, el consistori imposarà sancions per import de 1.000 euros, tal com determina l'article 113.1 de la llei 18/2007, i els diners recaptats es destinaran a evitar l’exclusió social de les famílies afectades pels desnonaments.

D'aquesta forma, l'Ajuntament vol sumar noves iniciatives per facilitar l'accés a un habitatge digne que tenen totes les persones i que contempla el vigent Estatut d’Autonomia en el seu article 26 que les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne; i que també recull la Constitució espanyola en els seus articles 47 i 33.

En la moció aprovada es posa de manifest també l’actual situació d’emergència en que es troba gran part de la població i que s’està traduint en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatges als municipis, augmentant el grau de vulnerabilitat social dels que es veuen abocats a recorre-hi.

Així mateix, es constata en l’escrit la ineficàcia de les mesures impulsades pel govern de l’Estat en aquest àmbit ja que deixen sense solució el problema de més del 80% de les famílies que avui estan en risc de perdre el seu habitatge, amb el resultat de milers d’habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l’article 33 de la Constitució Espanyola ha de complir el dret de propietat.

La moció també demana al Govern de la Generalitat la seva col·laboració per emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat, dins del marc de les seves competències, tot introduint les millores legals necessàries per facilitar l’accés a l’habitatge.

El ple de l’Ajuntament de Cornellà va aprovar dijous la moció que estableix sancionar els pisos buits de la ciutat que són propietat d’entitats financeres i grans companyies. La moció, presentada per ICV-EuiA es va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU i l’abstenció del PP.

La defensa de l’habitatge com a dret constitucional

En diferents ocasions, l'Ajuntament ja s'ha manifestat en contra d'aquestes pràctiques desenvolupant accions com sol·licitar al Govern de l'Estat la suspensió dels desnonaments de les residències habituals de col•lectius en dificultats, la necessitat de reduir les quotes hipotecàries de les famílies afectades o donar funció social als habitatges buits.

Així mateix, a través del Acord Social contra la Crisi, l’Ajuntament de Cornellà prioritza la defensa d’un habitatge digne per a persones en situació d’exclusió social i per aquest motiu va crear fa dos anys  l’Oficina de Mediació Hipotecària. Durant 2013, l’Oficina ha atès un total de 261 casos de desnonaments, dels quals el 61% s’han suspès degut a la intermediació mitjançant l’Oficina. En aquest sentit, s’ha aconseguit aturar el 58% dels casos presentats per manca de pagament de l’hipoteca, i el 62% en el cas de lloguer. En aquests moments hi ha 22 expedients en tràmit.

Cornellà de Llobregat, 3 de febrero de 2014

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00