Prop d’una vintena de persones de Cornellà troben feina amb l’ajuda municipal Ocupa’m (6+6)

Prop d’una vintena de persones de Cornellà troben feina amb l’ajuda municipal Ocupa’m (6+6)

Es tracta d’un programa que té com a finalitat reduir l’atur municipal i alhora contribuir a la millora de la competitivitat de la petita i mitjana empresa local

Amb aquesta iniciativa es donen ajudes econòmiques a les empreses que contracten persones en situació d’atur empadronades a Cornellà

El programa s’emmarca dins del Pla de Xoc contra l’Atur a Cornellà pels exercicis 2014- 2015

L’Ajuntament de Cornellà, dins del seu compromís per impulsar accions i programes per promoure l’ocupació entre persones desocupades de Cornellà, ha posat en marxa diferents iniciatives en el marc del Pla de Xoc contra l’Atur per als exercicis 2014-2015.
Una d’elles ha estat el programa municipal Ocupa’m (6+6), un projecte impulsat durant 2014 que té com a objectiu fer front a l’augment de les situacions de risc d’exclusió social derivades de l’augment de l’atur i alhora intentar contribuir a la millora de la competitivitat de la petita i mitjana empresa local, amb ajudes puntuals que redueixin els costos laborals de les noves contractacions.

Amb aquesta premissa, el programa Ocupa’m (6+6) promou la contractació per part d’empreses locals de persones a l’atur empadronades a Cornellà, durant un període de 12 mesos i amb una jornada laboral igual o superior al 50% de l’establerta per conveni com a jornada complerta. Mitjançant el programa,  l’Ajuntament es compromet a assumir el salari brut mensual, inclosa la prorrata de pagues extraordinàries i les quotes corresponents a la Seguretat Social durant un període de 6 mesos, és a dir, la meitat de la durada del contracte.

Des de gener de 2014, data en què es va promoure aquest programa, un total de 18 persones aturades de Cornellà tenen un contracte laboral amb empreses de la ciutat de diferents sectors d’activitat. D’aquestes persones, un total de 10 són aturats de llarga durada de més de 45 anys i 8 són joves de menys de 35 anys.

Per poder accedir a aquest programa, vigent durant 2014 i 2015, tant les empreses com les persones contractades han de ser de Cornellà. L’Ajuntament destina a aquest programa una partida de 110.000 euros per als exercicis 2014 i 2015.

Aquesta iniciativa s’emmarca en l’Acord Social contra la crisi 2012-2016, que incloïa com a uns dels seus objectius prioritaris el compromís de realitzar projectes i programes destinats a incentivar l’ocupació entre col·lectius de la ciutat en risc d’exclusió social i impulsar l’economia local.

Atenent aquest compromís, durant els darrers exercicis l’Ajuntament ha posat en marxa noves iniciatives, com ara la creació dels plans locals d’ocupació amb els quals preveu crear 1.000 llocs de treballs entre el 2012 i el 2015.

També destaquen iniciatives com ara l’obertura el mes de setembre d’un nou viver empresarial al barri Pedró, o la creació de la “Quota zero”, que ja s’ha fet realitat per a 7 emprenedors de la ciutat, i que suposa l’exempció de pagament del 100% d’impostos com ara l’IBI, i el de vehicles de tracció mecànica; i en taxes com ara la recollida de residus comercials, la d’ocupació de terrenys d’ús públic i la de serveis urbanístics, a més de la bonificació parcial de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

Cornellà de Llobregat, 7 de novembre de 2014

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar