Els parcs de Cornellà treuen un notable i la màxima satisfacció per part dels seus visitants

Els parcs de Cornellà treuen un notable i la màxima satisfacció per part dels seus visitants

La tranquil•litat i la seguretat són els aspectes més valorats segons l'Enquesta d'Usuaris dels Parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Les conclusions de l'informe es desprenen de les respostes de 400 enquestes realitzades als usuaris durant els mesos de maig i juny de 2015

Els tres parcs principals de la ciutat de Cornellà: Can Mercader, Can Corts i el parc de la Infanta, han tret un 7,8 de mitjana segons la valoració global dels seus usuaris, i un índex de satisfacció del cent per cent. Aquestes dades es desprenen de l'informe que ha fet públic l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre el nivell de satisfacció dels usuaris de 37 parcs, inclosos els tres de la ciutat. La sisena edició de l'Enquesta d'Usuaris dels Parcs, es va realitzar entre els mesos de maig i juny de 2015 a partir de 400 enquestes als usuaris, amb quatre objectius molt definits: valorar el nivell de satisfacció, els hàbits d'ús dels parcs, el grup de visita, les característiques sociològiques dels usuaris i el model de parc.

De les catorze variables analitzades, la tranquil•litat i la proximitat són els aspectes millor valorats, amb un notable alt. El disseny dels parcs i la jardineria, seguits del mobiliari són altres elements que han tingut una bona puntuació per part dels usuaris . També ha augmentat el grau de confiança en la seguretat dels parcs, mentre que en qüestió de serveis (enllumenat, lavabos, zones de jocs infantils) la puntuació ha estat més baixa.

La seguretat i el manteniment de l'espai públic són una de les prioritats de l'Ajuntament de Cornellà que des de fa anys realitza campanyes de sensibilització i d'educació cívica per conscienciar la població de les obligacions i dels drets que tots en tenim com a ciutadans.

Cornellà compta amb prop de 500.000 metres quadrats de parcs i zones verdes distribuïts per tota la ciutat, uns espais que reben a diari usuaris de totes les edats, majoritàriament entre els 25 i els 44 anys, segons el perfil dels entrevistats.
Acostumen a venir sols al parc o acompanyats de nens, principalment menors de 5 anys. La majoria dels entrevistats eren residents de Cornellà, tot i que, per proximitat amb les poblacions veïnes, al parc Can Mercader hi havia un 20 % de veïns de l'Hospitalet i a Can Corts un 17 % de Sant Joan Despí.

Espais de tranquil•litat i convivència
Els usuaris dels parcs coincideixen en destacar la necessitat d'aquests espais verds on trobar la tranquil•litat, així com l'amplitud i la distribució de les diverses zones de passeig. En la majoria d'ells s'han anat incorporant indrets per poder practicar esports amb circuits per a diferents edats, zones de picnic, pistes esportives i àrees de descans per oferir opcions a tots els ciutadans i garantir les necessitats de cada un d'ells. El parc de Can Mercader és el millor valorat en aquest sentit, tant per les seves instal•lacions i serveis, com pel ventall d'activitats que habitualment es programen en ell.

En quant als aspectes que més preocupen als visitants dels parcs, per una banda està la necessitat de més zones de jocs infantils i per l'altra, la presència dels gossos i el civisme. Hi ha divisió d'opinions entres els visitants, ja que alguns són partidaris de crear àrees només per a gossos, mentre que d'altres són del parer de permetre la seva presència a tot el parc, però lligats.

L'Ajuntament de Cornellà treballa en aquest sentit per trobar espais de convivència per a tots els col•lectius, comportaments més cívics i respectuosos amb l'espai urbà. El Departament de Manteniment i Serveis s'encarrega de mantenir en bones condicions d'ús tot allò que ens envolta en l'espai públic, és a dir, treballa per la conservació i millora del mobiliari urbà i de les zones infantils; pel manteniment de zones verdes, la reposició de plantes, la conservació de l'arbrat i el manteniment de les instal•lacions de reg, entre d'altres.

 


Cornellà de Llobregat, 11 de gener de 2016

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00