Cornellà incorpora 8 propostes de la ciutadania al pressupost d'inversions per a 2017

Cornellà incorpora 8 propostes de la ciutadania al pressupost d'inversions per a 2017

La iniciativa culmina el projecte de Pressupostos Participatius que ha impulsat el consistori per primera vegada durant aquest any

Millora dels carrils bici, reformar la plaça de l'Estació, desfibril·ladors o càmares de videovigilància són algunes dels projectes més votats

L'Ajuntament de Cornellà incorporarà a la proposta d'inversions del pressupost municipal per a l'any 2017 un total de vuit projectes
proposats i votats per la ciutadania a través de la plataforma dels Pressupostos Participatius.

Els projectes més votats i que s'incorporaran al pressupost són:

PRESSUPOST  

 ÀMBIT       

Instal·lació de desfibril·ladors als edificis municipals
22.500 € Cornellà
Instal·lació de càmeres de vigilància
90.000 € Cornellà
Millora del carril bici 150.000 € Cornellà
Supressió de barreres arquitectòniques 140.000 € Cornellà
Renovació vorera c. Manuel Mariné 140.000 € Gavarra
Tendal a l'escola bressol Lindavista
10.000 € Gavarra
Parc infantil al carrer Joan Maragall
25.000 € Pedró
Reurbanització de la plaça de l'Estació (RENFE) 108.000 € Centre
TOTAL 685.500 €  

El pressupost estimat per a cada projecte ha estat establert pels tècnics municipals després d'una primera valoració i anàlisi de les 265 propostes presentades inicialment, de les quals 87 es van validar i durant el mes de setembre han pogut ser votades per qualsevol ciutadà o ciutadana de Cornellà a través del web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat

Estava previst destinar-hi fins a una mica més d'un milió d'euros del pressupost municipal d'inversions de 2017, tot i que per a la selecció final s'havia determinat que les propostes havien de tenir un mínim de representativitat en el total de vot, la qual s'ha establert en el 5%. Hi ha hagut un total de 1.007 vots vàlids, i cada persona podia votar fins a tres propostes; el número de votants ha estat de 382.
A més, també calia ajustar les propostes a la dotació màxima reservada per a cada àmbit territorial (els barris de la ciutat o bé els projectes de caràcter general). Ara, els projectes s'incorporen a una proposta de pressupost per a l'any vinent, que es presentarà al ple municipal d'aquest mes d'octubre, per a la seva discussió i votació.

Projecte de pressupostos participatius

El pressupost d'inversions s'ha obert aquest any a la participació ciutadana, amb l'objectiu d'incentivar la intervenció de la ciutadania en la gestió municipal, des de la coresponsabilitat, i contribuir a una eficaç planificació dels recursos municipals. El mes de maig es van fer sessions informatives amb les associacions de veïns, els consells de participació ciutadana i el Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu on també hi té participació la ciutadania. El juny es va obrir el termini per a la presentació de propostes, que s'han votat durant el mes de setembre. Per participar-hi només calia estar empadronat a Cornellà com a mínim un any, ser major de 16 anys i estar enregistrat al web dels Pressupostos Participatius. Estava previst destinar-hi fins a un 25% del pressupost d'inversions, quantitat que superava el milió d'euros.
Al web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat també es pot consultar una explicació més concreta de totes les propostes presentades així com l'estimació econòmica de totes elles.

Cornellà de Llobregat, 7 d'octubre de 2016
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar