L'Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost de 78 milions que prioritza les polítiques socials, el manteniment de l'espai públic i la dinamització cultural de la ciutat

Cornellà consolida una proposta de transformació de la ciutat sense incrementar el deute

L'Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost de 78 milions que prioritza les polítiques socials, el manteniment de l'espai públic i la dinamització cultural de la ciutat

• El pressupost de l'Ajuntament ascendeix a 78,3 milions d'euros, amb un creixement del 2,62% respecte de l'any passat

• La partida d'inversions és de 4,5 milions d'euros, que inclouen els 8 projectes presentats per la ciutadania incorporats després de la primera experiència dels pressupostos participatius

• Es congelen tots els impostos i taxes, a excepció de la introducció de la tarifació social, per no traslladar pressió fiscal a les famílies

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat inicialment el pressupost per a l'any 2017, que ascendeix a 78.307.238 euros. El pressupost ha rebut els vots favorables del PSC i d'IC-Verds-EUiA, l'abstenció d'ERC i el grup mixt i els vots en contra del PP, Ciutadans i Cornellà en Comú-Crida per Cornellà.

Amb aquestes xifres l'Ajuntament dóna sortida a uns comptes consolidats, amb una voluntat clara de protegir les famílies més vulnerables, seguint la línia establerta en els darrers exercicis i a través de les mesures de l'Acord Social Contra la Crisi, prioritzant l'impuls de les polítiques socials. A més, es consolida la despesa en el manteniment de l'espai públic, i la dotació en la dinamització cultural de la ciutat.

Per a l'alcalde, Antonio Balmón, es tracta de "seguir caminant en la línia de transformar la ciutat, fent una clara aposta per defensar les persones i definint les nostres línies vermelles", tal i com indica el plantejament estratègic marcat a l'inici del mandat per l'equip de govern.

El pressupost municipal augmenta globalment un 2,62% respecte de l'any passat, i les inversions, que inclouen 8 projectes presentats per la ciutadania en el marc dels pressupostos participatius, creixen el 6,46%. Pel que fa al pressupost consolidat, és a dir, incorporant l'Institut Municipal de Radiodifusió i l'empresa municipal Procornellà, per a 2017 serà de 95.318.582 euros, en ingressos, ja que inclou un superàvit inicial superior als set-cents mil euros.

Augment de la partida destinada a manteniment i serveis. Creix un 2,3% respecte l'any passat, amb l'objectiu d'adequar-la a les necessitats de la ciutat. Principalment dedicada a la conservació de l'espai públic, de les zones verdes, de la neteja de carrers, recollida d'escombraries, i a les reparacions habituals d'equipaments municipals.

A més, aquest àmbit inclou la despesa en enllumenat, els subministraments dels equipaments i l'espai públic, i s'inclouen noves despeses per gestionar el manteniment d'instal·lacions esportives.

Accent en l'acció social i l'ocupació. Augmenta la partida de polítiques d'ocupació un 9%, un increment vinculat als compromisos de l'Acord Social Contra la Crisi. L'Acord, renovat fa poques setmanes, incideix en treballar per una ciutat inclusiva i igualitària impulsant iniciatives com el lloguer social, la lluita contra els desnonaments, el foment de l'economia local, etc, que es recullen en els comptes municipals pel 2017. Un exemple, el crèdit pressupostari de 150.000 euros per fomentar noves activitats econòmiques, l'autoocupació i el cooperativisme.

En Acció Social, hi haurà un nou crèdit pel programa d'arranjaments d'habitatges de gent gran; també augmenten l'aportació a la Fundació per a l'Atenció a les Persones Dependents, els ajuts a la infància, a adults i als serveis de teleassistència. Globalment, s'incrementa la despesa en Acció Social un 2,6%.

Aposta per la dinamització cultural de la ciutat. S'integren les dotacions de Cultura, Joventut, així com l'Escola de Música i la nova Escola d'Humanitats, i tot plegat suposa un augment del 6%. Entesa la cultura com una eina educativa, d'integració, cohesió i dinamització del municipi, s'incrementen les dotacions de Corpus, Nit de Reis, reforç a projectes culturals de teatre, de patrimoni i memòria històrica, i especialment projectes de lectura. També s'augmenta la de lloguer de tarimes, que se cedeixen a les entitats per a activitats de dinamització de la ciutat, seguint en la línia del govern municipal de recolzar tots els col•lectius. A més, hi ha noves dotacions per al 25è aniversari de la Jordiada, la promoció d'activitats musicals, suport al concurs de teatre amateur, a l'observatori de la igualtat de gènere i activitats vinculades a la diversitat sexual.

Així mateix, recollida al capítol d'inversions, en forma part la remodelació de l'edifici de Can Maragall per a Centre d'Interpretació de la Història Local, amb un cost previst de 200.000 euros.

4,5 milions d'inversions i Cornellà Natura

La partida d'inversions per a 2017 ascendeix a 4,5 milions d'euros, amb un augment del 6% respecte de l'any passat. Dins d'aquesta quantitat s'hi inclouen els 8 projectes presentats i votats per la ciutadania en la primera experiència de pressupostos participatius, que s'ha dut a terme entre els mesos de maig i setembre.

Els projectes amb més suport i que, per tant, s'han incorporat al pressupost, fan referència a millores urbanístiques (a la plaça de l'Estació, carrer Manuel Mariné o carrer Joan Maragall), així com també a inversions en temes de seguretat (càmeres de videovigilància), circulació (carrils bici i supressió de barreres arquitectòniques) i salut (instal•lació de desfibril•ladors). En total, el seu cost previst és de 685.000 euros.

Entre els projectes més destacats de caire urbanístic recollits al pressupost per a 2017 es troben la remodelació del carrer Verge de Montserrat, i la reurbanització de l'entrada nord de la ciutat (per la carretera d'Esplugues), dotats amb 200.000 euros cadascun. Aquestes dues actuacions es troben vinculades al projecte Cornellà Natura, que preveu la transformació cap a una ciutat més verda, aprofundint en la cohesió de la ciutat mitjançant 10 grans eixos verds que la creuaran longitudinalment en diversos sentits.

Les inversions per a 2017 també recullen la reforma del col•lector IV (dotada amb 342.000 euros), així com la instal•lació d'una tirolina a Can Mercader, i reformes en equipaments esportius com el pavelló de Can Carbonell (a la qual es destinaran 300.000 euros) i l'Estadi municipal d'atletisme i rugbi (250.000 euros).

Reducció del deute

El volum total de deute disminueix, arran de l'aplicació de part del superàvit de 2015 a reduir aquest volum, segons estableix la normativa del Govern de l'Estat. Ara el deute suposarà només el 0,51% dels ingressos corrents; al ritme actual, desapareixerà totalment en l'exercici 2017.

De fet, aquest any no s'ha previst concertar cap operació de crèdit; aquest fet, junt a la previsió d'augment dels ingressos corrents  i l'afegit de 3 milions per al finançament del Pla d'Inversions, permeten augmentar el pressupost total de l'Ajuntament el 2,62% ja mencionat.

Quant a les ordenances fiscals, els impostos i taxes que cobra l'Ajuntament, es preveu congelar-los de nou durant l'any 2017. De tota manera, la previsió és un lleuger augment de la recaptació, vinculat a la millora de la situació econòmica, i a millores de gestió.

 

 

Cornellà de Llobregat, 28 d'octubre de 2016
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar