L'Ajuntament de Cornellà inicia una campanya informativa sobre el cost dels serveis i els equipaments municipals

L'Ajuntament de Cornellà inicia una campanya informativa sobre el cost dels serveis i els equipaments municipals

A cada equipament municipal es posa un cartell on s’informa del cost de manteniment i l’aportació que fan els usuaris i l’Ajuntament.

L’objectiu és conscienciar a la ciutadania i promoure un ús racional i responsable dels equipaments per protegir-los i garantir el seu bon estat.

Exemple de cartell informatiu

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa una campanya informativa per donar a conèixer el preu dels serveis que s’ofereixen i es fan servir a la ciutat, amb la intenció d’afavorir un ús racional i responsable dels mateixos, fomentar la transparència municipal en la gestió i adaptar-se a l’actual situació de contenció pressupostària.

Les dades serveixen per posar en coneixement dels usuaris i usuàries com es financen els diferents serveis i prestacions que el municipi posa a disposició de la ciutadania: biblioteques, escoles bressol, escola de música, ludoteques, centres cívics, piscines i altres equipaments esportius i socials.

En molts casos, s’està col·locant a l’entrada dels equipaments un cartell informant el que costa mantenir-ho, desglossant qui el paga, és a dir, el percentatge que corre a càrrec de l’usuari de la instal·lació i el que es finança amb els ingressos municipals. Així mateix, en algun cas s’inclou també el percentatge que correspon a altres administracions o si es finança mitjançant altres vies ( per exemple el lloguer de la instal·lació).En altres casos, aquesta informació es detalla en una carta que s’envia a les persones usuàries del servei.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és conscienciar de la necessitat de gaudir dels serveis i equipaments municipals de forma racional i responsable. Perquè el percentatge que assumeix l’Ajuntament de Cornellà en el manteniment d’aquest serveis no és banal: es tracta de recursos públics, i per tant, es financen amb els ingressos municipals. Per complir amb el pressupost assignat i assegurar la continuïtat de cada espai, s’anima als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i en els casos corresponents controlar el consum d’electricitat, aigua i gas.


Cornellà de Llobregat, 17 d'abril de 2012

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar