Contra la crisi – Acord social 2012-2016

Contra la crisi – Acord social 2012-2016

Cornellà reuneix institucions, grups polítics municipals, entitats ciutadanes i agents socials per sumar-se a un acord de consens, que busca generar noves mesures de lluita contra la crisi basades en la coresponsabilitat

Cornellà de Llobretat renova el seu compromís contra la crisi amb la signatura d’un nou Acord Social, aquest divendres al Citilab Cornellà. L’avaluació positiva del treball realitzat arran del primer acord signat el 2009, i el manteniment de la situació d’incertesa sobre l’economia han dut a plantejar que, davant les noves realitats socioeconòmiques i les seves conseqüències, cal incorporar més actors, més sensibilitats socials, i aconseguir més graus de coresponsabilitat.

El primer Acord Social contra la crisi es va signar el 29 de juny de 2009, davant de la situació d’estancament de l’activitat productiva que ja feia preveure un canvi de cicle econòmic i social de conseqüències incertes i imprevisibles. El nou acord compta amb un major consens social, amb 34 entitats i agents signants, i polític, ja que el subscriuen PSC, ICV-EuiA, CiU i ERC. Així mateix, també assumeix noves mesures vinculades al context de crisi actual.

Consens a través de la iniciativa econòmica, social i ciutadana

D’aquesta manera, es vol potenciar la capacitat que ha demostrat el teixit social de Cornellà per generar consens a través de la iniciativa econòmica, social i ciutadana al llarg de la seva història recent. L’Acord Social busca, des d’un àmbit d’actuació local, sumar els punts de vista i els esforços del màxim d’actors implicats.

És precisament en el món local on s’aprecien més de prop les conseqüències de la situació socioeconòmica actual; és més complexa i complicada que fa tres anys, i han aparegut noves preocupacions. La pobresa s’ha d’abordar des d’una perspectiva integral, intentant una resposta equilibrada entre la urgència i la mesura pal·liativa, i han augmentat de forma preocupant les dificultats relacionades amb la possibilitat de la pèrdua de l’habitatge.

El document planteja vuit objectius estratègics, que en extracte corresponen als següents àmbits:

• Promoure la formació i la incorporació en el mercat de treball de les persones en situació d’atur
• Articular un compromís social per al manteniment de la qualitat dels serveis públics
• Defensar el dret a l’habitatge
• Garantir plans i projectes d’educació i formació en el marc de la igualtat d’oportunitats i la cohesió social
• Donar suport a actuacions encaminades a reduir l’abandonament escolar i la inserció laboral dels joves
• Apostar per la formació professional continuada
• Generar iniciatives per a la consolidació i reactivació de l’activitat econòmica a la ciutat
• Fomentar les polítiques socials i de salut que garanteixin la igualtat d’oportunitats.

L’acord també detalla actuacions que ja es posen en marxa o es comencen a activar amb els diferents actors implicats, sigui administració local, agents socials, món educatiu i laboral. Per exemple aquest any des de l’Ajuntament de Cornellà es disposa de dos milions d’euros per dur a terme projectes de transformació i millora d’espai públics que comportin la creació temporal de llocs de treball destinats a persones en atur de la ciutat, així com la realització de programes, activitats i projectes de serveis d’interès públic i social.

Una altra de les actuacions que planteja l’Acord Social és la creació d’una Oficina de Mediació Hipotecària, per intervenir amb les parts implicades en els processos d’execució d’hipoteques. Així mateix, es planteja aprovar un nou Pla d’Habitatge. A més, entre els acords concrets, cal mencionar la defensa de tot el que s’està fent a la ciutat en matèria de formació educativa complementària i no obligatòria, i que es revisarà en el marc del projecte “Educar per créixer”, així com les mesures de col·laboració entre centres formatius i teixit empresarial.

També, es planteja aprofundir en el grau de col·laboració amb les entitats de la ciutat que fomenten activitats socials en benefici de la comunitat i de la població menys afavorida, apuntant a la creació d’espais de suport en matèria alimentària, així com la sensibilització d’empreses i comerços sobre mesures per tal d’evitar el malbaratament d’aliments.

Especialment en matèria econòmica, es desenvoluparan estudis sobre l’evolució del mercat de treball, un catàleg de necessitats formatives, l’ús dels serveis i equipaments, i recollir iniciatives en matèria d’innovació.

Cornellà de Llobregat, 11 de maig de 2012

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00